collectie militaria & overige aanverwante artefacten

 

2244   -   AFBEELDINGEN VAN ITEMS

 

de website wordt regelmatig bijgewerkt

afb. Pools arbeids-embleem '40-'45  (moeder J. Timmerman)

Jan Timmerman (1967) verzamelt al sinds jaar en dag militaristische artibuten en veel meer. Met deze website wil Jan zijn rijke verzameling presenteren. In de eerste plaats om andere verzamelaars te inspireren maar eveneens als een soort online-museale omgeving om te delen met overige belangstellenden. Zijn verzameling representeert een beeld per land (en daar waar mogelijk in tijd).

Jan Timmerman (1967) has been collecting militaristic objects and much more for many years. With this website Jan wants to present his rich collection. Primarily to inspire other collectors, but also as a kind of online museum environment to share with other interested parties. His collection represents an image per country (and where possible in time).

Jan zijn verzameling is groot, veel groter dan wat er nu op de website staat. Bent u opzoek naar een specifiek item neem dan contact op.

Een enkele keer verkoopt Jan items uit zijn collectie. Hiernaar informeren kan altijd. Dit kan via de contactgegevens in het menu. De smartphone versie van deze website heeft onderin het beeld, knoppen die je kunt gebruiken om Jan een bericht te sturen.

Jan's collection is large, much larger than what is currently on the website. If you are looking for a specific item, please contact us. Jan occasionally sells items from his collection. You can always inquire about this. This can be done via the contact details in the menu. The smartphone version of this website has buttons at the bottom of the image that you can use to send Jan a message.